divendres, 3 de maig del 2013

ASSEMBLEA GENERAL. Comissió de convivència.

Aquest any s'han fet molts passos per millorar la convivència a l'escola,
especialment a les aules d'ESO.
El comportament d'alguns alumnes havia causat cert malestar.

Aquest és el segon any que funciona la Comissió de Convivència de l’IE Ramona Calvet que integren membres de la direcció, mestres, consell escolar i AMPA. Per tal de donar suport a la comissió, l’AMPA ha contractat dos assessors externs, experts en la gestió de conflictes. La seva feina no és fer un anàlisi de com està l’escola, sinó oferir eines als membres de la comissió per tal que reflexionin sobre com es pot millorar la convivència a l’escola.

A la Comissió hi ha obert un diàleg permanent, per escoltar les opinions i les propostes de tothom. Veure que hi ha opinions diverses fa repensar certes maneres d’actuar i obliga a mirar de fer les coses d’una manera que beneficii tothom. Els experts vehiculen aquest diàleg i també suggereixen mètodes o sistemes de treballar que poden anar bé a tota la comunitat escolar: alumnes, mestres i famílies.
D’aquestes sessions, per exemple, n’han sortit idees que ja s’apliquen a les aules per avançar en la millora de la convivència. Com el llibre de l’alumne o els tutors de referència.

Aquest any hi ha hagut una implicació molt gran per part de tothom després d’unes denúncies que es van fer pels volts de Nadal.  Des de llavors s’ha treballat molt en la difusió i aplicació del reglament intern de drets i deures dels alumnes. Creiem que l’escola ha endurit les mesures de sanció cap a alumnes que faltaven al respecte a les persones i al material comú. També hi ha hagut una intervenció dels Mossos d’Esquadra, que han estat a les aules fent una conferència sobre aquest tema tant a alumnes i mestres com a famílies (el resum d'aquesta xerrada la teniu explicada al blog).
Tot plegat ha contribuït a crear un clima de major tranquil·litat, sobretot entre molts alumnes que estaven molestos amb certs companys perquè no  tenen un comportament respectuós.
El missatge a transmetre és que la convivència a l’escola és bona i va a millor.

Tot i això encara es poden donar situacions de nens que pateixin abusos. Fem una crida a les famílies a no esperar ni un minut a intervenir en el cas que es detecti situacions que considerin de mal tracte físic o psíquic. En aquests casos la tolerància ha de ser ZERO. El procediment ha de ser immediat,  cal posar-se en contracte amb mestre i explicar el cas per posar-hi remei. Una actuació ràpida preveu i evita mals major. L’escola està posant tutors de referència per atendre aquests casos. Evidentment,  el cap d’estudis, el director de l’escola, AMPA o el Consell Escolar també són altres persones o organismes a qui recorre.

*LA CONVIVÈNCIA A L'ESTIU. Les situacions de risc es treballen conjuntament entre l’escola i el servei de Benestar Social. Però què passa quan comença l’estiu? Tots aquests alumnes queden desatesos? Seria bo que Benestar Social en fes un seguiment. Per això volem parlar amb l’ajuntament i l’assistenta social, per veure com es pot gestionar el control de certs casos.   

*PREGUNTA.  Un pare s’interessa per saber com s’actua per tal de preveure problemes de convivència quan arriben grups nous a l’escola, a la ESO  o des de la Llar d’Infants. Des de l’escola existeix un procotol per conèixer els nous alumnes que s’atendran. Es té un contacte permanent amb les escoles del voltant, ja sigui la Llar d’Infants Espurna o la ZER Moianès. Els professors aporten informació acadèmica i de comportament dels alumnes que canvien de centre, en la direcció que sigui, per millorar la rebuda dels nens i saber-ne les necessitats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Vols fer un comentari?