dimarts, 5 de juny del 2012

CERTAMEN LITERARI DE CASTELLCIR 2012


Amb la finalitat de promoure la creació literària de la gent de Castellcir, l'escola La Popa, l'AMPA de la mateixa i la Comissió de Festes de l'ajuntament de Castellcir convoca enguany el concurs literari de Castellcir 2012.

BASES DEL CONCURS


TREBALLS

 1. Les obres han de ser individuals, originals, inèdites, escrites en català, no haver estat premiades en altres concursos literaris i han d'estar relacionades amb el poble de Castellcir.

PARTICIPANTS


 1. Les persones participants poden ser totes a partir de 6 anys i poden presentar un treball per modalitat (prosa i poesia).

CATEGORIES I MODALITATS


 1. S'estableixen les modalitats de prosa i poesia i cinc categories:

 • Categoria A: de 6 a 8 anys
 • Categoria B: de 9 a 11 anys
 • Categoria C: de 12 a 14 anys
 • Categoria D: de 15 a 18 anys
 • Categoria E: adults

CARACTERÍSTIQUES


 1. Prosa: els treballs en prosa han de tenir una extensió màxima de 3 fulls mecanografiats a una sola cara i amb interlineat simple, paper DIN-A4 blanc o reciclat, amb lletra Times New Roman 12 i sense imatges. També es poden escriure a mà amb una extensió màxima de 3 fulls escrits amb molta cura i bona lletra i a una sola cara, amb paper DIN-A4 blanc o reciclat i sense imatges.

Poesia: els treballs de poesia  han de tenir una extensió màxima de 25 versos mecanografiats a una sola cara i amb interlineat simple, paper DIN-A4 blanc o reciclat, amb lletra Times New Roman 12 i sense imatges. També es poden escriure a mà amb una extensió màxima de 25 versos escrits amb molta cura i molt bona lletra i a una sola cara, amb paper DIN-A4 blanc o reciclat i sense imatges.


 1. Les obres aspirants al premi es podran lliurar fins el dia 8 de juny de 2012 a l'escola o bé a l'ajuntament.
A fi de mantenir l'anonimat dels autors/es, les persones participants necessitaran 2 sobres per cada treball lliurat:

Sobre 1
Dins s'inclourà el treball signat únicament amb el pseudònim de l'autor/a.
Fora s'indicarà "Certamen literari de Castellcir 2012", la modalitat ( prosa o poesia), la categoria i el pseudònim.

Sobre 2
Dins s'inclourà un paper amb el nom i cognoms de l'autor/a.
Fora s'indicarà "Certamen literari de Castellcir 2012", la modalitat ( prosa o poesia), la categoria ( cicle inicial, cicle mitjà o cicle superior) i el pseudònim.

PREMIS I JURAT


 1. El jurat estarà integrat per representants de l'equip docent de l'escola, de l'AMPA i també de la Comissió de Festes de l'ajuntament de Castellcir i atorgarà els premis corresponents a cada categoria i modalitat a mitjans del mes de juliol ( s'anunciarà a la cartellera del poble).
Les decisions del jurat seran inapel·lables . El fet de concursar implica total acceptació d'aquestes bases.
Els textos guanyadors es publicaran al programa de la Festa Major de Castellcir d'enguany.