dilluns, 28 de gener del 2013

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l'òrgan de gestió de cada escola. Des del Consell es planifica el curs, es decideixen horaris lectius i festius, es parla de totes les necessitats del centre (obres, material escolar, material d'oficina) es tracta temes tant diversos com  la normativa interna i la convivència, els resultats acadèmics o les excursions.

En fi, qualsevol cosa que afecti l'escola passa pel Consell Escolar.  Es fa un pla anual amb objectius. I en acabar el curs es presenta una memòria amb resultats.  Habitualment al Consell li arriben propostes treballades en comissions, i s’aproven o es desestimen.

El Consell el formen sis persones de direcció, càrrecs administratius i representants de l'Ajuntament. També sis mestres -quatre d'Infantil i Primària i dos de Secundària-, i diversos alumnes.  Pel què fa a les famílies hi ha cinc persones. Quatre les escollim entre tots i una és el representant de l'AMPA.

Aquest gener s'han fet eleccions al Consell Escolar per renovar alguns dels seus membres. I aquests són els resultats:  

Sector alumnes: Èlia Farreras i Pau Franquesa
Sector PAS: Dolors Girbau
Sector pares i mares: Antoni Fernàndez i Albert Obrero
Sector professorat: Núria Ferrarons, Eva Vives, Virgínia Pérez i Lourdes Cancho
Sector AMPA: Carles Farreras

El Consell Escolar es reuneix periòdicament. Podeu consultar a qualsevol dels seus membres quins són els temes tractats i proposar les vostres idees i inquietuds.


dissabte, 19 de gener del 2013

COSES PER EXPLICAR

Uff... fa dies que no publiquem al blog de l'AMPA.  El tenim una mica abandonat!
Doncs és qüestió de fer-lo parlar. Perquè a l'escola passen moltes coses, la gent té idees, neguits, propostes, queixes...
Teniu coses per explicar? Temes que puguin ser de l'interés de totes les famílies?  Doncs feu-nos arribar textos, fotos o idees al mail de l'AMPA.  Procurarem que aquesta pàgina estigui sempre activa!