dimecres, 20 de maig del 2015

Volem i necessitem un edifici nou ja! Carta del Consell Escolar a les forces que es presenten a les eleccions muncipals.

Benvolgut senyor/a:
Amb aquesta carta us volem explicar els inconvenients que representa per a la nostra comunitat educativa la divisió en dos edificis que estem patint des de fa 5 anys. Per fer-la hem convidat a pares, mares, mestres i alumnes a expressar la seva visió de la situació i el perquè VOLEM I NECESSITEM UN EDIFICI NOU, JA.
Perquè som una comunitat escolar de moltes persones: 370 alumnes, les seves famílies i els seus mestres, que eduquem els ciutadans del futur i ens mereixem i tenim dret a unes instal·lacions com cal, des de fa molts anys. Pensem que cal ser exigents amb els responsables d’aquesta situació i a banda de demanar-los explicacions, exigir-los actuacions que ens projectin cap a un futur millor.

Perquè estem dividits en dos edificis, i alguns mestres i alumnes anem amunt i avall contínuament, amb els inconvenients de pèrdua de temps, de duplicitats administratives, de duplicitat de recursos (dues mini biblioteques, dos mini laboratoris, una mini aula de música, equips informàtics repartits, una sala de mestres que no ens serveix per reunir-nos, manca de despatxos on treballar i atendre les famílies, manca d’espais prou grans on reunir-nos tots plegats…)

Perquè pedagògicament estem perdent, entre d’altres coses, bones coordinacions, oportunitats d’acompanyament a l’escolarització entre alumnes de diferents edats, complicitats pedagògiques entre les diferents etapes, proximitat i continuïtat de les accions educatives i la creació d’un veritable equip de professorat amb una idea i cultura de centre única, bases irrenunciables per construir el nostre projecte d’institut escola.
Perquè a ESO el curs vinent ens falten aules. Tindrem 6 grups de 1r a 4t d’ESO, i el Departament s’ha compromès a posar-nos més mòduls , que ocuparan part del pati, ja prou petit, i que faran que continuem amb la provisionalitat i renunciant a un Institut Escola en un sol edifici.
Perquè a infantil i primària tenim un edifici que té 40 anys que no reuneix les mínimes condicions per afrontar els canvis que la societat i el món educatiu han experimentat durant aquests darrers anys: aules d’informàtica, sales de psicomotricitat, aules de música, aules de desdoblament, lavabos i sortida directa al pati de les aules d’infantil, despatxos i sales de reunions, una sala d’actes i gimnàs on puguem anar-hi tots junts...i molts altres espais que hauríem de tenir i no tenim. Perquè a més a més, en aquest mateix edifici, tenim dues classes i el menjador en mòduls des de fa 9 anys, amb la cuina separada d’aquest menjador amb tots els inconvenients sanitaris i de servei que això suposa.
Per tot això demanem:

A les forces polítiques de Castellterçol:
1. Que us poseu d’acord d’on s’ha de construir l’edifici nou
2. Que feu una oferta clara i viable de terrenys al Departament d’Ensenyament.
3. Que insteu al Departament d’Ensenyament a construir l’edifici en la major brevetat possible.

Al Departament d’Ensenyament:
3. Que insteu a l’Ajuntament a fer una oferta clara i viable de terrenys al Departament d’Ensenyament.
4. Que un cop rebuda la proposta, accelereu els tràmits per a la construcció del nou edifici.Castellterçol, 29 d’abril del 2015


Consell Escolar de l’IE de Castellterçol

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Vols fer un comentari?