diumenge, 19 de maig del 2013

RECULL DE PAUTES I REFLEXIONS DE L'ESPAI DE TROBADA DE PARES I MARES D'ADOLESCENTS

El dijous 9 de maig es va fer una nova trobada de l'Espai de Pares i Mares d'adolescents. Es van tractar temes diversos, centrats en la conducta dels joves. La psicòloga que dinamitza el grup, la Glòria Marsellachi, ens ha fet arribar aquest resum de reflexions i pautes que poden seguir els adults davant diferents problemàtiques.
Com es tracten els problemes?

· L’adolescent necessita saber que darrera d’una esbroncada o un càstig hi ha algú que el sosté i no el deixa sol.
· És important per ell saber que se l’estima i se’l té en compte.
· Com a pares hem de ser ferms en les determinacions que es prenen.
· Hem de mirar de trobar espais de comunicació on es pugui parlar de tot tipus de temes: drogues, sexe, problemes...per més difícils que siguin.
· Els pares també han de poder ser escoltats, expressar els seus punts de vista, els seus temors.
· Davant dels problemes, és millor pensar junts i trobar solucions consensuades.
· No criticar de manera sistemàtica el grup d’amics, els hobbies o la moda amb que s’identifica el teu fill adolescent.
· Mantenir una actitud de proximitat.
· Els pares han de tenir cura de sí mateixos per poder tenir cura dels seus fills.
· Els pares han de ser capaços de tolerar les experiències del seu fill adolescent.


Què podem fer davant el FRACÀS ESCOLAR?
· Demostrar al fill que se’l estima no pels seus èxits sinó per ell mateix.
· Permetre-li que prengui decisions i donar-li responsabilitats d’acord amb la seva edat.
· Mai comparar-lo desfavorablement ni fer-lo sentir inútil.
· Ensenyar-li que no s’ha de desanimar davant dels primers fracassos.
· Enriquir el seu oci.
· Estar atents als seus èxits, per mínims que siguin, això els ajudarà a anar superant-se i sentir-se segurs.


Què podem fer davant el BULLYNG?
· Preocupar-se pels seus fills, parlant amb ells. S’aprèn i es coneix millor als fills escoltant-los.
· Estar pendent dels possibles símptomes com nerviosisme, falta de gana, insomni, baix rendiment escolar, fòbia escolar.
· Controlar i supervisar les conductes dels seus fills.
· Determinar els límits i les normes.
· Educar per controlar les emocions, per comportar-se amb la resta, per conviure amb altres.


Com prevenir les DROGUES?
· Factors de risc (elements que augmenten la probabilitat que una persona abusi de les drogues): entorn social desfavorit, la manca de lligams familiars, el fet que els pares tinguin actituds favorables cap al consum, experimentar fracàs escolar, presentar problemes de conducta.

· Factors de protecció (factors que actuen a la inversa que els anteriors): la capacitat per pensar de manera crítica, el fet de tenir una bona adaptació a la escola, tenir habilitats per comunicar-se i relacionar-se o el fet de desenvolupar vincles emocionals positius entre els pares i els fills.
· Quan es potencien els factors de protecció les persones són
menys vulnerables a les situacions de risc que aniran trobant al
llarg de la seva vida.


RECORDA: Tots els membres de la família són responsables
del funcionament familiar, però hi ha decisions que els pares no
poden delegar. La seva funció de pare i mare només la poden
exercir ells.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Vols fer un comentari?