dijous, 8 de maig de 2014

ASSEMBLEA INFORMACIÓ SOBRE EL NOU EDIFICI DEL NOSTRE INSTITUT-ESCOLA

Aquesta és la documentació entregada a les families ahir al vespre a l'assemblea dedicada exclusivament a parlar del nou edifici del nostre institut-escola.


1.ANTECEDENTS
Ja des d'abans de la conversió del CEIP Ramona Calvet en IE, s’està treballant per resoldre la  necessitat d'actualitzar i ampliar els espais i equipaments docents de l'escola. Amb la creació de l'IE i la instal·lació dels mòduls provisionals a la carretera de Castellcir es va fer més evident la necessitat d'aquesta construcció.

En l'assemblea us exposarem a grans trets l'evolució històrica de la nostra escola incidint especialment en dos aspectes principals:

-      l'edifici actual té 40 anys de vida, l'ampliació/nova escola s'ha de plantejar amb una visió temporal a llarg termini.
-     en els 40 anys de vida de l'edifici, els usuaris hem anat acceptant modificacions i ajustos que, vist en la perspectiva del temps, es demostra la bona voluntat, però que a la pràctica han suposat renúncies a espais que teníem i que hem perdut en comptes de guanyar-ne, com exigeix el progrés de la societat durant aquests anys. Més que acostar-nos al programa de necessitats d'una escola de finals del segle XX, ens hem anat ajustant per intentar encabir en l'edifici que tenim, més cursos, ràtios més petites, nous programes, desdoblaments...   amb el resultat que tots coneixeu: aules que ocupen sala polivalent i porxo, mòduls que ocupen pistes, menjadors en sales de professors, sales de professors en despatxos, aules en antics passadissos, aules d'infantil en el menjador, la sala polivalent és el pavelló a 500 m. de l'escola, tota la secundària està en mòduls lluny de l’escola...). En 40 anys de progrés, l’equipament escolar a Castellterçol ha sofert una regressió, acostant-nos a l’equipament que teníem abans d’estrenar l’edifici actual.


2. NECESSITAT
L'escola actual té mancances d'espais significatives en relació al programes tipus d'un institut escola de nova construcció.  Adjuntem un programa tipus d'IE, elaborat des de l'AMPA a partir de l'anàlisi dels nous IE que s'han construït,  i un full comparatiu que fa evident les mancances.
Aquestes mancances, significatives tenen una incidència directa en l’educació dels nostres fills, NO ENS PODEM PERMETRE seguir en la situació actual.
QUADRE RESUM DE MANCANCES INCLÒS ENTRE ELS DOCUMENTS ENTREGATS A LES FAMÍLIES
I QUE US
PODREU DESCARREGAR SENCER MÉS ENDAVANT


3.URGÈNCIA
A partir de l'anàlisi dels grups desdoblats que tenim actualment a la nostra escola, sabem que el proper curs dos cursos d’infantil estaran desdoblats i per tant dos cursos hauran de fer servir aules inadequades i a la primera planta, no en planta baixa com és necessari. També es pot preveure que per al curs 2015-16, les sis aules grans dels mòduls d’ESO estaran plenes i no tindrem aula de tecnologia ni tindrem aules de desdoblament i reforç.
Cal considerar quina serà la pròxima renúncia que acceptarem …potser que posin més mòduls al pati d'ESO i al pati del darrera de l’edifici de primària ?...  o allò que és pitjor, la possibilitat que des d'ensenyament, davant de la impossibilitat de tenir ON i COM ampliar o construir un nou edifici i el futur incert que això suposa, opti per la possibilitat REAL de liquidar l'IE, tornar al CEIP original i ampliar IES de Moià.

Necessitem trobar una solució IMMEDIATA!!!


4. QUE ENS CAL?
Ens cal estar a la llista d'escoles que el departament té previst ampliar o construir. Per estar a aquesta llista el que es demana és un solar, les escriptures, i una sèrie d'informes (legalitat urbanística, inundabilitat, etc).    Actualment no estem ni a la cua dels pobles que esperen perquè se'ls faci l'escola nova o s’ampliï l’actual.

Ara per ara, NO HI HA NOVA ESCOLA PERQUE ENTRE ALTRES COSES NO HI HA ON FER-LA. Quan el departament decideixi que cal resoldre les mancances d’espais de l’IE Ramona Calvet, i invertir a Castellterçol per construir un edifici nou, no ho podria fer.

Ens cal decidir on i com ha de ser la nova escola ARA MATEIX!!!


5.QUE HEM FET
Una vegada coneguda i fixada la situació, des de la junta de l'AMPA i d’acord amb el Consell Escolar, es va considerar que havíem de moure'ns per posar en marxa allò que és NECESSARI I URGENT.

Per això és va voler buscar de manera conjunta i acordada amb totes les forces polítiques municipals un camí de futur per a la nostra escola, que ens permetés anar units, amb força, fermesa, il·lusió i una opció ben argumentada en condicions sota el braç, a exigir a ensenyament la construcció/ampliació de l'escola.

S'ha realitzat diverses reunions intentant analitzar de manera conjunta les opcions possibles d’ubicació de l'institut-escola.

Davant de la manca de documents sobre els que concretar l'anàlisi, des de la junta AMPA es van elaborar un estudi inicial de les diferents ubicacions plantejades, concretant el camí a seguir, els pros i contres de cada opció, amb la ingènua il·lusió que això serviria per acordar quin era el camí més viable i fixar des de Castellterçol i raonadament, la decisió estratègica municipal d'on ubicar l'escola, i d'un horitzó de temps proper que ens permetés donar resposta a la urgència de la situació.

A l'assemblea exposem aquest treball d'anàlisi.


6. ON SOM
Després de les reunions, la solució plantejada per l'equip de Govern és l'ampliació de l'escola actual. Amb un punt de frustració des de l'AMPA s'ha trobat a faltar l'anàlisi a fons (econòmic, temporal i local) de les altres alternatives.

La resta de grups municipals expressen, amb certes reserves, que tot i no ser aquesta la seva opció, li donaran suport com podeu veure en aquestes conclusions:

PIC posicionats clarament per l’ampliació de l’edifici actual, demanen l’opinió dels altres grups a qui acusen d’obstruccionisme en totes les accions de l’equip de govern i malgrat tot diuen que si la majoria (tots els que érem allà, grups polítics, Ampa i extensivament consell escolar i poble en general) vol una altra opció s’hi posaran a treballar immediatament.

AI no és la opció que ells prefereixen, que ja han declarat des de la primera reunió que és l’Anla, però donaran suport a l’opció que vulgui tirar endavant l’equip de govern. Avisen que tinguem clar quin és el projecte que presenta l’equip de govern, perquè això anirà canviant durant la seva tramitació sense que cap de tots nosaltres ens en adonem.

CiU la seva opció és Font de la Vila, així ho determina el planejament vigent, però donaran suport a l’equip de govern en aquest tema si creiem que és la millor opció (una altra vegada es refereix a tots...), malgrat entenen que falta informació per valorar-les totes i decidir amb previsió de futur i de viabilitat real de cada una d’elles.


Des de  la junta com us hem dit considerem NECESSARI I URGENT resoldre la mancança d'espais i en certa manera tot i compartir les reserves sobre l'opció triada, reconeixem que a dia d'avui és l’única via que se'ns ha proposat per tirar endavant.

Tot i això, cal referir certa manca d'ambició de l'actual proposta de l'equip de Govern, que no arriba a complir les expectatives plantejades en l'opció 1 de l'estudi fet per l’AMPA, quedant-se lluny de la superfície per a un IE de 2 línies garantint que en el futur no ens tornem a quedar amb manca d'espai.  Per altra banda l’opció de quedar-nos al solar de l'escola té una sèrie de punts flacs que caldria resoldre i estudiar prèviament, abans de presentar-lo a educació com a l’opció de CASTELLTERÇOL (talús, cost reforma, desnivell, mida solar, conveni residència,...)


7. I ARA QUÈ FEM?
Per això convoquem l'assemblea, davant la impossibilitat manifesta d’aconseguir un acord de l’Ajuntament (conjunt de grups polítics que hi tenen representació) respecte on s’ha d’ubicar el nou institut-escola de Castellterçol, cosa que innocentment havíem suposat possible i que era el nostre pla A, assumim el nostre fracàs, us exposem els camins següents i us demanem debat i que aporteu noves idees.

-      Acceptem la proposta de l'equip de Govern, que tirin endavant, ens asseiem a mirar-ho i a veure que passa.

-      Acceptem la proposta de l'equip de Govern però exigim que es modifiqui per ser més ambiciosa, assolint com sigui els 12.000 m2,... i exigim que es facin els treballs complementaris previs (talús, plànols explicatius, informes favorables d'urbanisme per les modificacions de planejament plantejades), que es consensuï la proposta amb el Consell Escolar, Ampa...   abans de tornar al departament.

-      No acceptem la proposta de l'equip de Govern. Exigim un estudi detallat, acotat temporalment i  econòmica de les diferents opcions i a partir d'aquestes dades, per poder-nos pronunciar sobre quina opció de futur triem (tothom diu que seguirà la decisió que prenem). Proposem iniciar un procés participatiu de tot el col·lectiu (famílies dels alumnes, claustre de mestres i professors, equip de direcció, consell escolar...) i d’informació, que acabi amb una consulta-referèndum legal i acordat amb l’Ajuntament perquè assumeixi el resultat obtingut.

-      No acceptem la proposta de l'equip de Govern, no acceptem el no acord de la resta de grups i no volem la responsabilitat de triar quina és la millor opció. Passem a organitzar accions reivindicatives per demanar a l’Ajuntament un consens entre ells, que assumeixin la seva responsabilitat, que facin els estudis necessaris de totes les propostes, de les que considerin més oportunes o allò que vulguin. En conclusió, que facin allò que calgui per desencallar el tema del nou edifici institut-escola de Castellterçol, buscant una opció raonable i real.

-      Assumim el nostre fracàs i presentem la dimissió en ple de la Junta, creació d’una junta provisional que convoqui eleccions (o allò que s’escaigui segons estatuts) i que es presentin pares i mares amb un projecte clar per al nou edifici de l’institut-escola, assolint al nostre entendre prou representativitat per defensar-lo.

-      Assumim la responsabilitat i escollim la millor opció per al nou institut-escola de Castellterçol a partir de les dades que tenim. Demanem que l’Ajuntament la tiri endavant i ens oferim amb tot allò que estigui al nostre abast per desencallar els problemes que es presentin. Per exemple si anem a Font de la Vila ens oferim per anar a parlar amb la propietària  per convèncer-la de fer una cessió anticipada... etc.

En qualsevol cas és IMPORTANT que fixem un calendari raonable dels passos a realitzar i demanem que tots els agents es responsabilitzin del seu compliment. Insistim que des de l’Ampa sabem que és MOLT URGENT la solució d’aquest tema i treballarem per escurçar-ne la solució.


 
Castellterçol 7 de maig de 2014

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Vols fer un comentari?