dimecres, 6 de març de 2013

XERRADA DELS MOSSOS A L’ESO SOBRE DRETS I DEURES DELS JOVES

Els Mossos d’Esquadra solen fer xerrades a les escoles per informar als alumnes sobre temes diversos:  perill a les xarxes socials, drogodependència, trànsit, normatives socials, etc.. 

A l’IE Ramona Calvet s'han organitzat unes sessions per explicar als joves de 2on i 3er quins són els seus drets i els seus deures a nivell legal. Han de saber que, a partir dels 14 anys, comencen a tenir responsabilitats legals. I han de ser conscients  que els seus actes poden comportar conseqüències molt dures.
Prèviament a aquesta xerrada s'ha fet una reunió conjunta entre la direcció del centre, els Mossos d'Esquadra, l'AMPA i les famílies per parlar de la convivència a l’escola i avançar als pares i mares el contingut de la conferència dels Mossos. Resumim les parts més interessants de l’explicació dels agents.   

RESPONSABILITATS PER EDAT
*Menys de 14 anys. Menor sense responsabilitat legal. No se li poden imputar delictes, però si es detecta una problemàtica el cas pot passar als organismes de protecció de la infància, com la Direcció General d’Atenció  a la Infància i l’Adolescència.  La DGAIA  determina si les famílies es poden fer càrrec dels menor o se’ls separa.
*Entre 14 i 18 anys. Menor amb responsabilitat penal.  És denunciable pels seus actes. El cas va al Jutjat de Menors i si el delicte és molt greu es pot recloure la persona en un Centre de Menors.
*18 anys. Major d’edat.  Responsable dels seus actes i sotmès a totes les lleis.

 FALTA O DELICTE  El Codi Penal diferencia els actes entre FALTA o DELICTE. Una falta és un delicte menys greu. Ni ha poques de tipificades. El delicte és més greu, n’hi ha més de 600 descrits i les penes són més altes.
LLEI DEL MENOR. En el cas dels menors, se’ls jutja segons la Llei Orgànica 5/2000. Aquesta llei tipifica les faltes i els delictes, i concreta les sancions.

SANCIONS  Poden ser administratives (diners via multa) o penals (en diferents graus, la màxima és la privació de la llibertat). Poden ser sancions econòmiques lleus, obligació a  reparar els danys, internament en règims obert, semiobert o tancat,  tractament ambulatori, assistir a un centre de dia, fer treballs en benefici de la comunitat, tasques socioeducatives, etc... Cal tenir en compte que si una persona ha estat denunciada i processada, i té càrrecs, no podrà exercir certes professions, com per exemple el funcionariat. 

DNI   A partir dels 14 anys és obligatori portar el DNI a sobre. Els Mossos estan autoritzats a demanar el document d’identificació, a fer la comprovació de les dades i a fer un escorcoll superficial. El fet de negar-se pot suposar una falta administrativa o una infracció penal.  Comprovar les identitats serveis moltes vegades per relacionar conflictes o tenir informació bàsica per prestar ajuda a una víctima o tractar un possible delicte.

DROGUES  No està permès consumir drogues en via pública. La pena és administrativa. L’acumulació de multes suposa traslladar el cas a via penal i si el cas és molt greu, l’ingrés a un centre de menors. El tràfic de drogues està penat amb sancions més altes, especialment si es fa en centres educatius, places públiques o zones d’esbarjo infantil i juvenil.  A dins d’una escola està totalment prohibit fumar, beure alcohol o prendre qualsevol tipus de droga.

ARMES I OBJECTES PERILLOSOS Les armes i els objectes perillosos no es poden portar a un centre escolar i hi ha un llarg llistat d’armes i objectes que tampoc es poden tenir en via pública. Els Mossos adverteixen que a vegades, per marcar territori, els joves es poden inventar certes històries per crear por. No sempre és veritat que hi hagi circulació d’armes, però si el centre ho detecta i no veu vies de solució els Mossos poden actuar  d’ofici. En tot cas, cal estar segurs que hi ha motius suficients per a la intervenció de la Policia.

BARALLES  La participació en una baralla és una infracció i segons la gravetat es pot considerar una falta o un delicte.  Tot depèn de les lesions produïdes i les circumstàncies en què es passa la baralla, per exemple ,  si és es defensa pròpia. Tot i així, la legítima defensa es limita a casos molt concrets.  La responsabilitat de la lesió recau en la persona que la realitza, independentment de si hi ha hagut provocació o no. Es considera una falta provocar una lesió lleu, que no requereix curació, tractament mèdic o quirúrgic. Es considera un delicte provocar una lesió greu, que requereixi l’assistència d’un metge o un tractament quirúrgic. També l’ús d’armes o instruments perillosos. També les baralles tumultuoses.

DANYS A MOBILIARI URBÀ Es considera una falta si el dany causa danys inferiors al 400 euros. Per sobre aquesta xifra es tracta d’un delicte. Cal pagar una multa econòmica i reparar els danys causats.

RESPECTE A LA DIVERSITAT Si qualsevol alumne és víctima d’una conducta discriminatòria, per raó de sexe, procedència, color de pell, qualitats físiques o psíquiques, etc... és molt important que ho posin en coneixement del centre o de les famílies. Cap company té dret a insultar, humiliar o agredir els altres, tant físicament com verbalment. El mateix passa amb els professors. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Vols fer un comentari?