dimarts, 19 de març de 2013

PER SANT JORDI, CONCURS LITERARI


Amb la finalitat d’ estimular la creació literaria i fomentar l’ esperit de participació en la vida escolar, l’ AMPA convoca un certamen literari obert a tot l’alumnat de primària i secundària.
 
Aquest any, com a NOVETAT, obrim la convocatòria també a tots els pares i mares que tinguin ganes de participar-hi.


 
                                                   BASES DEL CONCURS:

 
MODALITATS:  prosa i poesia

CATEGORIES: cinc categories (A,B,C,D,E)

            A-Cicle Inicial d’ Educació Primària (1r i 2n d’ E.P)

            B-Cicle Mitjà d’ Educació Primària (3r i 4rt d’E.P)

            C-Cicle Superior d’ Educació Primària (5è i 6è d’E.P)

            D-E.S.O. (1r, 2n i 3r d’ E.S.O)

            E-Categoria Adults (pares i mares de l’ alumnat del centre)

 
COM HAN DE SER ELS ORIGINALS:

Les obres han de ser individuals, originals, inèdites, escrites en català, no haver estat premiades en altres concursos literaris i són de temàtica lliure.

Prosa: els treballs en prosa han de tenir una extensió màxima de 3 fulls mecanografiats a una sola cara i amb interlineat simple, paper DIN-A4 blanc o reciclat, amb lletra Times New Roman 12 i sense imatges. També es poden escriure a mà amb una extensió màxima de 3 fulls escrits amb molta cura i bona lletra i a una sola cara, amb paper DIN-A4 blanc o reciclat i sense imatges.

Poesia: els treballs de poesia  han de tenir una extensió màxima de 25 versos mecanografiats a una sola cara i amb interlineat simple, paper DIN-A4 blanc o reciclat, amb lletra Times New Roman 12 i sense imatges. També es poden escriure a mà amb una extensió màxima de 25 versos escrits amb molta cura i molt bona lletra i a una sola cara, amb paper DIN-A4 blanc o reciclat i sense imatges.

PRESENTACIÓ:
 
Per poder mantenir l'anonimat dels autors/es, les persones participants necessitaran 2 sobres per cada treball lliurat:

Sobre 1:  Dins s'inclourà el treball signat únicament amb el pseudònim de l'autor/a. Fora s'indicarà "Certamen literari de l’ AMPA de l’institut-escola Ramona Calvet”", la modalitat ( prosa o poesia), la categoria (A,B,C,D,E)  i el pseudònim.

Sobre 2 Dins s'inclourà un paper amb el nom i cognoms de l'autor/a. Fora s'indicarà " Certamen literari de l’ AMPA de l’institut-escola Ramona Calvet”", la modalitat ( prosa o poesia), la categoria (A,B,C,D,E) i el pseudònim.


TERMINI MÀXIM DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS: 

En el cas dels alumnes, els mestres s'encarreguen de fer-ho saber a totes les classes. Seran ells mateixos els que recolliran els treballs que es vulguin presentar a  concurs.
 
En el cas dels adults, les obres es podran lliurar fins l’onze d’abril de 2013 a l'escola, al correu electrònic de l’ AMPA o bé ,en mà, a algún membre de la junta de l’ AMPA..

 
PREMIS I JURAT:

Cada categoria opta a un premi de prosa i un altre de poesia. S’ estableix un màxim de 10 escrits premiats. Poden fer-se mencions especials a obres no premiades.

Els escrits premiats seran publicats a l’ “Estelet” i al Blog de l’ AMPA i rebran un llibre com a regal.

El jurat estarà constituit per uns representants de la junta de l’ AMPA i comptaran amb un assessorament expert.

Les decisions del jurat seran inapel·lables . El fet de concursar implica total acceptació d'aquestes bases.

 ENTREGA DELS PREMIS:

 Es fara el dia de Sant Jordi a l’ institut-escola. L’hora serà anunciada previament a l’ Estelet.

 
      MARES I PARES,  ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!
 
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Vols fer un comentari?